1225


Kezdőlap
Dallam
1. Testként ismerni a Krisztust
Mily erővel hatna rám,
Tagjaidban látni Téged ––
Ez a vágyam, az imám.
Nem egyénként tudni csak, hogy
Krisztusunk a Test Feje,
Mert a Krisztus Teste által
Minden tag egy Ővele.

2. A valóságot a szentek
Úgy kutatták évekig,
Nézve fel és önmagukba,
Hogy talán meglelhetik.
Lássuk meg: az égi Krisztust
Most a Teste tükrözi,
És a bennünk lévő Krisztust
Is a Test fejezi ki.

3. Gyakran félrevisz sok fennkölt
Rólad képzelt gondolat,
És egyénekként keresve
Nem találjuk arcodat.
Bár tudnálak megtalálni
Tagjaidban most, itt lent,
És meglátni, hogy az Isten
A hústestben megjelent.

4. Korlátozz, Úr, mint egyént, hogy
Most a Testhez forduljak,
S megtanuljam érzékelni ––
Ne csak fentről várjalak.
Add, hogy mind élő kövek, s ne
Hasztalan agyag legyünk ––
Egybeépülve a Testben
Tükrözzön az életünk