1230


Kezdőlap
Dallam
1. (Egy) új ember az Atya terve;
Akit megváltott Szerelmese.
Minden faj, nép és nemzet
Őbenne eggyé tétetett.
Isten kifejezése,
Látható dicsősége ––
(Egy) új ember az Atya terve,
Akit megváltott Szerelmese.

2. (A) fán meghalt minden rendelet,
Két nép eggyé teremtetett.
Így szerzett velünk békét,
Szétzúzva a kígyó fejét.
Válaszfalat lerontja
Nevének szólítása;
(A) fán meghalt minden rendelet,
Két nép eggyé teremtetett.

3. Személye így a birtokunk,
És egy akaraton vagyunk.
Önző énünk elmarad,
S a Testnek él már minden tag.
(Egy) új emberként, Krisztusban,
Ő a földünk valóban;
Személye így a birtokunk,
És egy akaraton vagyunk.