1326


Kezdőlap
Dallam
1. Mi az élet értelme?
Feleljünk e kérdésre!
Hívd: „Úr Jézus!”, szólítsd meg!
És Ő valósággá lesz;
Életét így érintsd meg ––
Átitat, gazdaggá tesz.
Új élet, most induló,
Mily örömtől áradó,
Nagy szerelme látható ––
És ez mind Tőle való! (Halleluja)