1339


Kezdőlap
Dallam
1. Ímé mily jó és mily nagyszerű az,
Mikor együtt lakoznak az atyafiak!
Ímé mily jó és mily nagyszerű az,
Mikor együtt lakoznak az atyafiak!

Rf: Mint drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon,
Áron szakállán; amely lefoly a köntöse peremén.

2. Ímé mily jó és mily nagyszerű az,
Mikor együtt lakoznak az atyafiak!

Rf: Mint drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon,
Áron szakállán; amely lefoly a köntöse peremén.

3. Mint a Hermon harmatja, a harmat amely a Sion hegyeire leszáll.
Csakis oda küld áldást az Úr, és életet örökké!