17


Kezdőlap
Dallam
1. Atyám, mikor teremtésedre nézek,
Elámulok -- kezednek művei!
Nagy és kicsi -- megszámlálni ki képes?
Minden dolog hatalmad hirdeti;

Rf: Dicséretedről szól az énekem:
Ó mily csodás, Atyám, e mű!
Örökké zengő, drága dal nekem:
Ó mily csodás, mily nagyszerű!

2. Míg élvezem megmentésed kegyelmét,
S hogy' küldted el az egyszülött Fiad;
Kit ért halál, hogy éljen új teremtés
Megélni Őt, ki nékünk él'tet ad;

3. Ha látom azt, a gyülekezetekben
Sok százezer mint bírja életed,
S mint épülnek szent templommá az Úrban,
Hogy hirdessék a teljességedet;

4. Atyám, amint a végső korra várok,
S előttem áll az Új Jeruzsálem,
Amelyben csak az Isten képe látszik,
És új a föld, és újjá lett a menny;