20


Kezdőlap
Dallam
1. Ó Atyánk, mind úgy imádunk
Igazságosságodért;
Nem vádolhat senki minket:
Ő meghalt a bűnökért.
Igazságod és hűséged
Szikláját nem hagyjuk el;
Szent igazságodtól Téged
Nem téríthet senki el.

2. Bűneinket Rá vetetted,
És Ő megfeszíttetett;
Szent törvényed igazsága
Így beteljesíttetett;
Tőle kapott váltságdíjjal
Szíved most elégedett,
És igazságod miatt azt
Tőlünk már nem kérheted.

3. Ó Atyánk, ’ki elfogadtad
Váltságként a szent Fiad’,
S Őt ítélted meg helyettünk,
Meggondolhatnád magad?
Jézus Krisztus, mint bizonyság,
Trónra ült minden felett,
Hirdetve: igazság győzött,
És szíved elégedett.

4. Jézus vére által lettünk
Isten igazságává;
Ez a tény védelmez minket,
Nincs, ’ki ezt megrázhatná!
Nem ítélhet el bennünket
Senki, földön s mennyekben;
Ezt hirdetjük majd örökké
Az Új Jeruzsálemben.