224


Kezdőlap
Dallam
1. Most, hogy részünk e pohár,
Zengjen fel dicséretünk,
Mert a vér, 'mit ontottál,
Mindennél drágább nekünk.
Ó mily drága ez a vér!
Minden problémát megold,
Oly hatákony és erős --
Minden félelmet felold.

2. Ez a vér iktatta be
Az új testamentumot;
E szövetség sokkal jobb
Fundamentumot rakott.
Isten váltott meg minket,
Nem arany vagy drágakő;
Jézus vére volt a díj,
Nagy szerelmét tükröző.

3. Bűneinkért meghaltál;
Hála Jézus vérének,
Most már megfelelhetünk
Az isteni mércének.
Bűneinkből megmostál --
Hála drága vérednek --,
Hogy tisztán szolgálhassunk
Most az élő Istennek.

4. Elválasztó vér által
Lettünk mind megszentelve;
Megtartó véred által
Szentségedet hirdetve;
Engesztelő vér által
Lettünk igaz emberek,
És megváltó vér által
Istenünk elégedett.

5. A kereszt vére által
Megbékéltünk Istennel,
Hogy megérinthessük Őt
Békés szívvel, lélekkel.
Vérednek köszönhető,
Hogy van örök életünk;
Véred és az életed
Nyugodalmat ad nekünk.

6. A mennyekben ez a vér
Most jobb dolgokról beszél;
Védő oltalma alatt
Sátán mérge el nem ér.
Véred által verjük le
A Te ellenségedet,
És így vádolónk felett
Kivívjuk a győzelmet.

7. A közösségünket is
A Te összes szenteddel
Drága véred tartja fenn,
S szellemünk nem lankad el.
Az, hogy ez a drága vér
Mily' határtalanul jó,
És mi mindent ad nekünk,
Szóval el nem mondható.