243


Kezdőlap
Dallam
1. A Szellem ma a Krisztusé,
És Ő valóság Szelleme,
Ő Krisztussal most bennem él,
Hogy Őt valósággá tegye.

2. Mint Krisztusban megtestesült
Isten és az Ő élete,
A Szellemben van Krisztusnak
Mint életnek a lényege.

3. Az Atya teljessége a
Fiúban lakik testileg;
És a Fiú gazdagsága
A Szellemben valósul meg.

4. Az Atya a Fiúban van,
És a Fiú a Szellemben;
Atya-Fiú egymásban él,
S a Fiú egy a Szellemmel.

5. A Szellem ha megerősít,
És Krisztus lakja szívünket,
Az Atya teljessége úgy
Betölti benső lényünket.

6. Atyánk a Krisztusban lakik,
S betölti sok szükségletünk';
És Krisztus mint a Szellem él
Mint életünk és mindenünk.

7. Valóságodként drága Úr
A Szellemben add át Magad,
Hogy mind beteljünk lényeddel,
S hirdessük gazdagságodat.