495


Kezdőlap
Dallam
1. Istennek középpontja és egyetemessége,
Szív-vágya és jókedve, Krisztus örök Személye.

2. Testileg Benne lakik az Istenség teljesen,
Elsőségét semmiben nem lépi túl senki sem.

3. Isten célja Érte van: „Krisztus minden mindenben.”
Őbenne teremtetett minden földön és mennyben.

4. Minden élet Érte él, minden Tőle áll élő,
Ő, ki mindent összetart, tengely és abroncs is Ő.

5. Megváltással Általa békesség elérkezett;
Vére által Istennel minden megbékéltetett.

6. Új teremtés kezdete; a gyülekezet Feje,
Élete és tartalma, Isten első gyermeke.

7. Ég és föld hatalma mind immár Hozzá tartozik;
Istennek országában mint Király uralkodik.

8. Új földön és új mennyben központja lesz mindennek,
Végső megnyugvására Istennek és embernek.

9. Isten célja az, hogy Ő mindenben első legyen,
S ezt a Krisztust éljük meg mindenkor, minden helyen.