499


Kezdőlap
Dallam
1. Mily élet ez! Mily békesség! --
Krisztus, ki minden, bennem él!
Megfeszíttettem Krisztussal --
E drága tény erről beszél.
Többé már nem én élek itt,
A Krisztus az, 'ki bennem él!
Többé már nem én élek itt,
A Krisztus az, 'ki bennem él!

2. Mily nagy öröm és nyugalom --
Krisztust kiábrázolhatom!
Természetét és életét
Immár magamban hordozom.
Minden, 'mi régi, véget ér,
A lényem s Lénye egybeforr!
Minden, 'mi régi, véget ér,
A kettőnk lénye egybeforr!

3. Mily gondolat! Így dicsekszem:
Ő magasztaltatik bennem.
Szégyent nem vallok semmiben,
Mert Őt élem meg mindenben.
Áldás és jaj, élet s halál --
Krisztus bizonyság éltemben.
Áldás és jaj, élet s halál --
Krisztus bizonyság éltemben.

4. Elnyerni Őt -- mily drága díj!
Krisztus mint cél előttem áll.
Nem tartok többre semmi mást,
A mindent nyújtó Krisztusnál.
Őbenne van reménységem,
Ő dicsőségem s koronám!
Őbenne van reménységem,
Ő dicsőségem s koronám!