510


Kezdőlap
Dallam
1. Páratlan kincsre leltem én,
Szívemben zeng dalom;
Krisztusról szól az énekem:
Ó drága Krisztusom!

2. Krisztus Istennek Báránya,
'Ki üdvösséget ad;
S Igazság-napként gyógyulást
A szárnyai alatt.

3. Krisztus az Élet Fája is,
Gyümölcsét élvezem;
Éhségem mindig elveszi,
Naponta Őt eszem.

4. Krisztus megsújtott Kőszikla,
Élő vizet 'ki ad;
Szívemben forrás Ő, aki
Eloltja szomjamat.

5. Utam, világom, életem,
Épségem, vigaszom;
Békém, nyugalmam, jókedvem,
'Ki ellát gazdagon.

6. Erőm és bölcsességem Ő,
'Kiben dicsekedem;
Igazságul, szentségül és
Váltságul lett nekem.

7. Krisztus Megmentőm, Pásztorom,
S Szószólóm szüntelen;
Uram, Atyám és Istenem,
S igaz szeretetem.

8. Krisztus Őrzőm, Vezérem és
Tanárom is nekem;
A Vőlegényem, Mesterem,
Fejem és lakhelyem.

9. Krisztus Próféta, Pap, Király –
Próféta: szava áll;
Pap köztem és Isten között;
S erős kezű Király.

10. Hitemnek Ő a Szerzője
S Bevégzője, az Úr;
Közbenjáróm, garanciám,
És hűséges Tanú.

11. Krisztus mindent tartalmazó
Földem és otthonom;
Váram, tornyom s rejtekhelyem,
És biztos támaszom.

12. Újholdam és a szombatom,
Estém és reggelem;
A kor, amelyben élek itt,
S jövőm, mely végtelen.

13. Krisztus bizalmam s vágyam is,
Öröm és élvezet;
Bőséggel kielégíti
Minden szükségemet.

14. Mindent Magába Foglaló –
Hogyan nevezhetem?
Első, utolsó, kezdet, vég,
Minden mindenkiben.

15. Most ez a kincs a birtokom,
Szívemben zeng dalom;
Krisztusról szól az énekem,
Ó drága Krisztusom!