513


Kezdőlap
Dallam
1. Egykor volt az áldás --
Most az Úr Maga;
Egykor volt az érzés --
Most az Ő Szava;
Juttatást akartam --
Most a Juttatót;
Gyógyulást kerestem --
Most a Gyógyítót.

Rf: Mindenben örökké
Krisztust hirdetem;
Mindenem Őbenne van,
És Ő a mindenem.

2. Volt erőlködés most
Hitre változott;
Gyenge megmentés most
Már határozott;
Rég’ Belé fogództam --
Most kezében tart;
Mindig elsodródtam --
Most Magához varrt.

3. Tervezés helyébe
Lépett most imám;
Aggódás helyett most
Ő vigyáz reám;
Vágyamat követtem --
Most a Megmentőt;
Egykor mindig kértem --
Most dicsérem Őt.

4. Rég’ én munkálkodtam --
Most Rajta a sor;
Birtokolni vágytam --
Most Ő birtokol;
Vágyam csak erő volt --
Most ’Ki bír erőt;
Rég’ az ént szolgáltam --
Most pedig csak Őt.

5. Egykor csak remény volt --
Jézus most enyém;
Lámpáim pislogtak --
Most erős a fény;
Rég’ a véget vártam --
Most ’Ki trónon ül;
Már lehorgonyoztam
A kárpiton belül.