52


Kezdőlap
Dallam
1. Atyánk neked örömmel éneklünk
Szentjeiddel;
S jelenlétedben mind dicsőítünk
Dicsérettel;
Elvisz Hozzád a csodálatos kegyelem,
S most itt vagyunk, Szent Fiaddal egy helyen.

2. Ó mily öröm, mikor betölt Atyánk
Nagy szerelme;
Mely senki másban most nem látható,
Csak Őbenne;
Békességednek kötelékében
Dicséreted’ Ő vezeti szívünkben.

3. Ó mily drága fülednek az, mikor
Ő énekel!
És mily drágák azok, kiket ide
Most Ő hoz el,
Hogy ők mind-mind az Ő helyébe lépjenek,
S élvezzék Benne nagy szerelmedet.