523


Kezdőlap
Dallam
1. Nálad életnek Forrása vár;
E Forrás a mennyből ered.
Elhagytam versengések vizét,
Hogy Élimbe menjek Veled.
Most a mennyei kútból iszom,
Mely a lényem mélyéből buzog;
Kimondhatatlan boldogság,
’Mit Vigasztalómtól kapok.

Rf: Ó jöjj, vár az élő Forrás,
Mely Isten trónjából fakad;
Igyál Krisztus bő forrásából,
Az Ő vize el nem apad.

2. Drága vérednek Forrása vár;
Mely vétek- és bűn-tisztító;
Kimostam benne szennyes ruhám,
Mely fehérebb most, mint a hó.
Igazságosságom nincs nekem,
Mert az Jézus, ’ki lelkemben él;
Én Őbenne vagyok egész,
És osztozom természetén.

3. Nálad egészség Forrása vár;
Oly határtalan, végtelen.
Oly titok, melyet nem foghat fel
Az emberi értelem,
De az Úr nekem felfedte azt,
Hogy a Forrásban van a titok;
Meggyógyít a sebeivel,
Ő bennem, én Benne vagyok.

4. Nálad örömnek Forrása vár,
Mely erősíti szívemet;
Örömömbe nem vegyülhet más
A fényt adó Krisztus helyett.
A fügefa elszáradhat,
És a vonzó világ véget ér,
De az én Forrásom ki nem szárad,
Mert Istenben örökké él.