535


Kezdőlap
Dallam
1. Hitét ’ki Jézusba veti,
Minden lehetséges neki;
Igazságod’ befogadom,
S nevedet lelkem élvezi.
Hittel Hozzád fordul szívem,
S minden lehetséges nekem.

2. Lehetetlen, hogy énbennem
Bűn többé ne uralkodjon,
Mégis tudom, hogy véget ér –
Jézus hűségében bízom.
Ha Neked nem gond semmi sem,
Minden lehetséges nekem.

3. Földnek s pokolnak ellent mond,
Az Ige mégis bizton áll;
Az Úr a bűnt összetöri,
Ahol Ő van, ott nincs halál.
Bár nem lehet, Ő szól: Legyen!
Minden lehetséges nekem.

4. Istenünk mindent megtehet,
S Krisztus is, mint Isten-erő,
Így én is, ha megújulok,
S kiformálódik bennem Ő.
Bűn uralma már nincs velem,
Minden lehetséges nekem.

5. Istenünk mindent megtehet,
S Krisztus most bennem az erő,
Kiárasztja bennem Magát,
Hogy ne én éljek – éljen Ő.
Másold le bennem szívedet
Mindenható szerelmedet!