541


Kezdőlap
Dallam
1. Nem törvény betűit -- Krisztus életét
Adja Isten nékünk megmentésünkként.
Nincs oly tanítás, mely szabadítana
Bűnös önmagunktól, csak Krisztus Maga.

2. Nincs olyan tanítás, nincs oly formula,
Melytől szellem élne, s lélek újulna.
Krisztusunk mint Szellem ad csak életet;
Isten életét így te is élheted.

3. Nincs olyan bölcsesség, filozófia,
Mely Krisztus képére igazítana.
Csak Krisztusban vész el ó-természetünk,
És feltámadásban tagjai leszünk.

4. Nem vallás, sőt még csak nem is Biblia,
Melytől teljesülne ökonómia.
Isten tervét s célját -- Dicsőség Neki! --
Csak a Krisztus bennünk teljesítheti.

5. Nincs olyan ajándék, -- bármily szellemi --
Mely a Krisztust tudná helyettesíteni.
Csak egyedül Krisztus, minden helyzetben,
Ő legyen csak nékünk minden Mindenben!