589


Kezdőlap
Dallam
1. Istenünknek van egy drága
Égi kincse, birtoka,
Jókedve és szíve vágya:
Az Ő egyszülött Fia.
Istenünknek van egy kincse
Nálunk is, a földön lenn,
Mély, titokzatos és drága:
Krisztus bennünk, szentekben.

2. Tűznyelvekben földre szállva
Tölti be edényeit,
Osztja szét kifogyhatatlan
Tárházának kincseit.
Végtelen dicsőségéből
Ad nekünk minden napon,
Szívünket lecsendesíti
Hű szerelme gazdagon.

3. Így, bár érnek szenvedések,
Szent hívás, testvér, tiéd.
Fő, hogy Ő találjon téged
Krisztus szőlőágaként.
Megvetett, gyenge edények
A világnak színpadán,
Ám bennük dicsőség fénylik
A Krisztus ábrázatán.

4. Ó, bár énem véget érne,
S nem vennének semmibe,
S lennék Isten szent edénye,
Mely Krisztussal van tele!
Nem terhelne semmi földi
Kincs, mely fényét elveszi,
Nyílt, tiszta, dicső edény, mely
Krisztust híven hirdeti.