602


Kezdőlap
Dallam
1. Mily dicsőséges és szent az
Isten örök élete!
Teljes, korlátlan, színtiszta,
S irgalmával van tele!
Benne minden gazdagsága,
Fénye és természete.

2. Ó, szerelme és kegyelme!
Ő az ember élete!
Szellemet teremtett bennünk,
Hogy tervét véghez vigye.
És szívének vágya az, hogy
Eggyé váljunk Ővele.

3. Mily csoda! Az ember Istent
Életként élvezheti!
Nem titok többé az Isten ––
Önmagát most felfedi:
Eljött testben, majd Szellemben ––
Mindenki ismerheti.

4. Mily közel van! Most az Isten
Krisztusban az életünk!
Isten megjelent a testben,
Megnyilvánulva nekünk;
Meghalt, feltámadt és Ő lett
Életünk és mindenünk.

5. Mily titok! Ő Szellemként most
Benne van az emberben!
Ez másik elváltozása:
Szellemként él lényemben;
Ítélve és ösztökélve
Otthont készít szívemben.

6. Ó mily drága tudni azt, hogy
Háromegy az Istenünk!
Az Atyával jött Fiú most
Szellemként a mindenünk;
Az emberbe lép a Szellem,
És Isten az életünk!

7. Mily titokzatos és mégis
Ő, az Isten, él bennem!
Eljött hozzánk, és most egyként
Él velem a szívemben.
Halleluja! Halleluja!
Őt dicsérem mindenben!