612


Kezdőlap
Dallam

1. Isten Őnmagát akarja
Átadni nekem;
Vágya az, hogy egyesüljön
Két szellem.

Rf: Isten minden gazdagsága
A Szellemben van;
Szellememnek kulcsát kell, hogy
Használjam.

2. Természete gazdagságát
Én mind megkaptam,
Hogy -- szellemben Őt érintve --
Megláthassam.

3. Értelem megérti Őt, és
Szellem érinti;
Szellemét ki nem használja,
Őt elveszti.

4. Minden üzenetet mélyen
Lélegezzünk be,
Hogy az ige beépüljön
Lényünkbe.

5. Az Igének olvasása
Őt olvasva jó;
Mert ha értelmemben élek,
Meghalt a Szó.

6. Mily gazdagság és dicsőség
Van a Szellemben!
Szellemem' serkentve mindez
Él énbennem.