739


Kezdőlap
Dallam
1. Abban, ki Tőle újjászületett
Munkál egy gazdag, benső ismeret;
Külső tanítás így nem kell neki -–
Istent bensőleg megismerheti.

2. Az örök élet, a legmagasabb,
Minden tulajdonsága isteni;
Ez ismertet meg minket Istennel,
Jobban, mint külső tanítás teszi.

3. Elménkben van az élet törvénye,
Szívünkbe írva minket ő tanít;
Arra vezet, hogy megismerjük Őt
Mélyen, s nem külső tanítás szerint.

4. A szellemünkben van egy szent kenet,
Tőle tanul értelmünk és szívünk,
Ez Magát Istent építi belénk,
S ez több, mit bármely tan adhat nekünk.

5. A Háromegy Isten bennünk lakik,
Folyvást bennünk él, munkál, és vezet
Egy belső érzéssel, ’mit Ő adott,
Hogy megismerjük mindenek felett.

6. Mert ez a belső érzés bennünk van,
Külső dolgokra szívünk nem tekint;
Csak az a dolgunk: éljünk szellemben,
S járjunk e belső érzésünk szerint.

7. Minél több percet élünk Krisztusban,
És ez a belső érzésünk vezet,
Annál több lesz a belső ismeret,
S nyer szívünkben Ő egyre több helyet.

8. Ó, ez a drága, belső ismeret
Az, mely fenntartja közösségedet,
Ó Istenem, e rejtett, szent kenet
Az, mely kibontja teljességedet.