750


Kezdőlap
Dallam
1. Isten vágya az, hogy Krisztust
Bennünk ábrázolja ki,
Épp ezért a Szellem által
Át fog alakítani.

Rf: Alakíts át, Urunk minket;
Szándék, érzés, gondolat
Töltődjék fel Szellemeddel,
Add át teljesen Magad!

2. Istenünk újjászült minket -–
Szellemünk életre kelt;
Lelkünket is átformálja
Isteni életével.

3. Szellemünkből kiáradva
Lelkünk' átalakítja,
Minden részét megújítva,
Hogy uralkodjék rajta.

4. Szellemének erejével
Mintájára alakít;
Dicsőségről dicsőségre
A képéhez igazít.

5. Addig formál s szentel minket,
Míg érettek nem vagyunk,
S teljessége mértékére
Mindnyájan el nem jutunk.