762


Kezdőlap
Dallam
1. Az ima tömjén édes illata,
Mely megtört szívből Istenhez felkel;
Lángját a Szellem tüze gyújtja meg,
És hitnek szárnyai repítik fel.

2. A kegyelemnek gyümölcseiből
Száll fel az illat szent trónja elé;
Hit, türelem és fájó szeretet
Árasztja illatát Isten felé.

3. Felszálló pára, imádság szava
Táplálja áldás harmat-záporát;
Megöntöz minden kiszáradt helyet,
És virágba borítja föld porát.

4. Mennyet a földre ima hozza le,
Mint telefon nagy távolságon át;
Az Atya szíve terhünk' felveszi,
És meghallgatja szívünk bánatát.

5. Elküldi szívnek dobbanásait
Mint távíró az éter útján át;
Majd visszaküldi az isteni szív
Hitre és szeretetre válaszát.

6. Mint arany gyertyatartónak ága,
Melynek a mécsét olaj táplálja;
És amikor sok ima egybecseng,
Felragyog Isten világossága.

7. Az ima roppant hatalmas erő,
Mint dinamit az Isten kezében;
Hajtja üdvrendje élő kerekét,
Mozgatva mindent földön és égen.

8. Ó taníts minket imádkozni, Úr!
Mígnem a szónk a szívünkbe elhoz;
Mígnem imánk a Krisztus imája
Bennünk, a mennyben lévő Krisztushoz.

9. Ó Uram fedd fel akaratodat,
Mígnem a célod velünk eggyé lesz;
Míg megtanuljuk: Isten válaszol
Bennünk, a mennyben lévő Istennek.