81


Kezdőlap
Dallam
1. Lényed, Ó Úr, már létezett,
Még nem volt nap, sem csillagok;
Te vagy az örökkévaló
Atya és az örök „Vagyok”.

2. Bár hús-vér emberré lettél,
De mindörökké Isten vagy;
Osztozol teljességében,
Mint Ő, épp oly végtelen vagy.

3. Eredeted, mint Istené.
Még semmi sem teremtetett;
Mindenben az első voltál,
Még semmi más nem létezett.

4. Ó, Te nem változol soha,
A lényed mindig új marad.
Semmi sem oly tartós, mint Te,
És semmi sincs, mi túlhalad.

5. Lényed épp oly tökéletes,
Olyan vagy épp, mint az Atya.
Te vagy az első, az Alfa,
És az utolsó -- Ómega.

6. Dicsérjük végtelen korod,
Hibátlan teljességedet,
Csodáljuk mindent átfogó
Határtalan személyedet.