817


Kezdőlap
Dallam
1. Az igazság nem addig ér, amíg az értelem -–
Nem korlátozhatja szokás, nézet vagy vélelem.
Támadjon benned jobb remény, Istennek gyermeke,
Mert egyre több fényt tartogat az Úrtól vett Ige.

2. Minden faj, nép s nyelv birtoka mennyeknek szócsöve.
Hogy’ kötheti meg akkor azt ember szűk érzete?
Oly ismeretlen a világ, s a mélységek vize,
De egyre több fényt tartogat az Úrtól vett Ige.

3. Az ősatyák tették meg az első lépéseket,
Nem tudva, hogy e pirkadat a nagy naphoz vezet;
És nőni fog, mert egyre több fényt ont Napunk tüze,
És egyre több fényt tartogat az Úrtól vett Ige.

4. Nincs már több völgy, de felfelé lelkünk még menni kész,
És végtelen magasságból a múltra visszanéz.
Csak felfelé! Már hallható a mennyei zene,
És egyre több fényt tartogat az Úrtól vett Ige.

5. Atya, Fiú és Szellem, ó, terjeszd ki szívünket,
Hogy mindnyájan megértsük a Te nagy szerelmedet,
És felfogja az égi jelt az összes szent szíve:
Hogy egyre több fényt tartogat az Úrtól vett Ige.