818


Kezdőlap
Dallam
1. Krisztus a titka Istennek:
Istent senki nem ismerte,
Képét az ember nem látta,
Mig a Fiú fel nem fedte.

2. Krisztus az Isten beszéde,
És az Ő magyarázata;
Benne ölt testet az Istenség,
És az Ő képét hordozza.

3. Képe a rejtett Istennek,
Tükre a dicsőségének;
Benne lakik teljessége,
És bizonysága mind ennek.

4. A Gyülekezet Krisztus titka:
Krisztust senki nem ismeri,
Képét az ember nem látja,
De a Gyülekezet felfedi.

5. Ő Krisztus kifejezése,
Benne él Krisztus testileg;
Ő Krisztus pontos másolata,
Őt nézve Krisztust látod meg.

6. Ő Krisztus ábrázata most,
Megnövekedett s kiterjedt;
Krisztus személye vezeti,
Így él a Test most a Fejnek.

7. Az Atya a Fiúban van;
És a Fiú most a Szellem;
Így él a Háromegy Isten
Végül a Gyülekezetben.