819


Kezdőlap
Dallam
1. Mint a teste tükrözi az
Ember életét,
Úgy a Krisztus Teste is az
Élő Krisztusét.

2. Úgy, mint Éva Ádám része,
S tőle vétetett,
Úgy lett Krisztusból a Teste -–
A Gyülekezet.

3. Egy magból, ha eltemetjük,
Sok mag létre kél,
És sok magból egybetörve
Lesz az egy kenyér.

4. Így az Egyház sok szent által
Krisztust hirdeti,
És az Istent Krisztus Teste
Így dicsőíti.

5. Mint a szőlőtőből nőnek
Annak vesszei,
S véle egységben lakoznak
Annak fürtjei,

6. Úgy az Egyház sok-sok tagja
Krisztust tükrözi,
Egy Vele az életében,
Őt terjeszti ki.

7. Teljesség és gazdagság és
Megnyilvánulás,
(Ki)terjedés és másolat, és
Szerves folytatás -–

8. Ezt jelenti mind Krisztusnak
A Gyülekezet,
E Krisztusban Istent dicsérő
Élő szervezet.

9. Isten titka Krisztus, és az
Egyház Krisztusé;
Istené immár az ember,
S Ő az emberé.