824


Kezdőlap
Dallam
1. Az egyház Krisztus Teste, az Atya lakhelye,
Elhívott nép, és Isten és ember elegye;
Kiválasztva előre, megváltva Golgotán,
Természete nem földi, áll mennynek talaján.

2. Új ember, új teremtés, Urától született,
Szellembe lett merítve, s Igétől tiszta lett;
Az élete már Krisztus, a Test dicső Feje,
Nem éri el a mennyben ellenség ereje.

3. Az egy alapja Krisztus -- más le nem rakható;
Ami csak van őbenne az mind Tőle való.
Halálát Szellem őrzi -- nem érinti idő --
S épül arannyal egybe ezüst és drágakő.

4. Egy Isten, Úr és Szellem, mindenből csak egy van --
Egy hit, remény, keresztség, egy Test a Fiúban.
Benne Három-Egy Isten, sok tag egy Testben él,
Egy hitben állva mind egy dicsőséget remél.

5. Sok népből, nemzetségből jönnek mind a tagok;
Ím egyek már a Testben szegények, gazdagok.
Nincs társadalmi rangsor: szabad, szolga, mester,
Barbár, görög, zsidó, csak Krisztus, „egy új ember”.

6. Egy egyetemes Test van a világon jelen,
S csak egy lehet belőle minden lakóhelyen.
Helyi irányítása különböző lehet,
De másféle közösség sosem kaphat helyet.

7. Helyi találkozókon minden szempont, elem
Olyan, hogy tükröződik az Új Jeruzsálem.
Krisztus ragyog, mint lámpa, s Benne Isten a fény,
Melyet sok lámpatartó hirdet a föld színén.