863


Kezdőlap
Dallam
1. Mindennapokban és találkozón
Krisztus a központ, Ő a mindenünk;
Nem a tanítás -– bár jó és igaz -–,
Krisztus a cél, mikor összejövünk.

2. Krisztus az út és Ő bennünk a fény,
Őbenne járunk, s Ő minket vezet;
Krisztus a víz és Ő az élelem,
Enni és inni Őt mily élvezet!

3. Ő az igazság, Ő az életünk,
Ő a bizonyság, Ő szolgálatunk;
Krisztus az Úr, mi Őt nagyítjuk fel,
A Test Feje, kit itt magasztalunk.

4. Istennek és embernek mindene -–
Krisztussal mindkettő elégedett;
Ő a valóság, Krisztus az, kitől
Terjed az élet s a gyülekezet.

5. Az összes ének és minden ima
Krisztus valóságát fejezi ki;
Minden közösség és az összes tett
Az Ő benső munkáját tükrözi.

6. Őbenne járunk és találkozunk,
Szellem szerint s nem ész után megyünk;
A szellemünket serkentve, Urunk,
Egyként imádunk és dicsőítünk.

7. Mindent feladva mindig nézzük Őt,
S Őt éljük, mígnem érettek leszünk;
Mindent szemétnek vélve Krisztusért,
Érte, aki mindenben mindenünk.