877


Kezdőlap
Dallam
1. Én nem lehetek vesztes
Látva keresztedet,
Hol legyőzted a Sátánt
S ellenségeidet.
Uram, engedd, hogy lássam
E harc dicső végét;
A győzelmedhez add meg
A Szellem erejét.

Rf: Tégy győztessé engem
A Golgota révén,
Adj győzedelmet nékem, hadd győzzek
Az Úrban mindig én.

2. Én nem lehetek vesztes,
Hisz’ Krisztus, a Király,
Oly harcba hívott engem,
Melyet Ő megnyert már.
Uram, adj bátorságot,
Győzelmed Szellemét,
Hadd éljem minden áron
Győzelmed életét.

3. Én nem lehetek vesztes,
Ha Megmentőm vezet,
Ő minden poklon átvisz,
S majd trónján ülhetek.
Hadd forgassam erővel
E harcnak fegyverét:
A Szellem éles kardját,
Az isteni Igét.

4. Én nem lehetek vesztes,
Közel a nap, hiszem,
Mikor Ő ezt mondhatja:
„Jól van, hű gyermekem!”
Uram, hajolj le hozzám,
Töltsd rám a Szellemed',
Hadd éljem meg mindvégig
A Te győzelmedet!