886


Kezdőlap
Dallam
1. Erős vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk.
Ha Ő velünk, ki ellenünk,
Az Úr a mi oltalmunk.
Az ős ellenség
Most is üldöz még,
Nagy a serege,
Csalárdság fegyvere,
Nincs ilyen több a földön.

2. Erőnk magában mit sem ér,
Mi csakhamar elesnénk;
De küzd értünk a hős Vezér,
Kit Isten rendelt mellénk.
Kérdezed, ki az?
Jézus Krisztus az!
Isten szent Fia,
Az ég és föld Ura,
Ő a mi diadalmunk.

3. E világ minden ördöge
Ha elnyelni akarna,
Minket meg nem rémítene,
Mirajtunk nincs hatalma.
E világ ura
Gyúljon bosszúra:
Nincs ereje már,
Reá ítélet vár,
Az Ige porba dönti.

4. Az Ige kőszálként megáll,
Megszégyenül, aki bántja;
Velünk az Úr táborba száll,
Szellemét ránk bocsátja.
Kincset, életet,
Hitvest, gyermeket
Mind elvehetik,
Mi ér ez őnekik:
Országa megáll örökre!