910


Kezdőlap
Dallam
1. A munkánk élet árama ––
A munka az, hogy élünk;
Csak az, 'mit megtapasztalunk,
Csak az lehet beszédünk.
Ha élet és a munka egy,
A munka úgy áldásos;
Ha szó és élet egybecseng,
A szó csak úgy hatásos.

2. A munkánk életből fakad ––
Jön Szellem áramával;
A szőlővessző így terem
A tő –– a Krisztus –– által.
Ím Krisztus az, 'ki dolgozik
Mibennünk, emberekben.
Hogy gazdagsága általunk
A földön megjelenjen.

3. Ez nem egy lelkes mozgalom,
De oly erő, mely mozgat;
Nem látványos, nagy dolgokat,
Csak belső tettet hozhat.
Ez nem egy munkaszervezet,
Mely nagy sikerre számít;
Ez csak a Krisztus élete,
Mely rajtunk átvilágít.

4. Saját utat és terveket
Jó hátrahagyni mindet,
Így Isten célja s terve győz,
És felhasználhat minket.
Így bármid van, és bármi vagy,
Azt gyorsan add halálra,
Hogy Krisztus gazdag élete
Így jöjjön napvilágra.