942


Kezdőlap
Dallam
1. Isten Országa most és itt
E földön bennünk létezik:
Krisztus Maga, ki bennünk él,
S mint Úr s Király uralkodik.

2. Élete a hatalmával
Teszi Királlyá szívünkben,
Hogy Ő legyen csak látható
Minden szavunkban s tettünkben.

3. A szívünkben Uralkodó
Királyságát itt építi,
És Isten célja számára
Szívünket előkészíti.

4. Az Ő uralma szívünkben
Az életével felfrissít;
Ha Ő Király és Úr bennünk,
Gazdagsága megelégít.

5. Benső uralma az, ami
Gazdagságát kifejezi;
Királysága szívünkben az,
'Mi Testét áldja s építi.

6. Mennyei uralma által
Mennyei polgárok vagyunk;
És uralmának engedve
Ő általa uralkodunk.

7. Égi erő a birtokunk,
És égi országban lakunk;
S addig 'míg nem lesz látható,
Fényében élünk s harcolunk.