944


Kezdőlap
Dallam
1. 1 Az égi Ország lényege:
Egy élet égi fény alatt,
Isteni a természete,
S Krisztussal élt tapasztalat.

2. Ez élet szellemben szegény,
Tiszta szíve, nagy irgalma,
Szelíd, bűnbánó, gyászoló,
És vágya csak Isten Maga.

3. Gyermeki vágya békesség,
Igazságért szenved, ha kell,
Bántalmazhatják Jézusért ––
Ő nem cserélne senkivel.

4. Ez élet földnek sója is ––
Romlása ellen orvosság,
Igaz, de nem védi magát,
Sötétségben világosság.

5. Öndicsőséget nem keres,
Az Országért imádkozik,
Istenre bízza életét,
S királyságáért létezik.

6. Szigorral nézi önmagát,
De másokhoz kedves nagyon,
Atyjának jó akaratát
Teljesíti minden napon.

7. A Sátánnak nem ad helyet,
Világot, bűnt, ént elveti,
Az ég alatt a vágya az,
Isten hatalmát elnyeri.

8. Minden dolgát erővel ő
Isten szava alá veti,
Csak arra vár, mikor az Úr
Országát nyíltan felfedi.