948


Kezdőlap
Dallam
1. Ősidőknek titka megjelent nekem:
A valóság Isten Krisztusa.
Benne öltött testet Isten, bennem él,
Mint dicsőségemnek záloga.

Rf: Halleluja, Krisztus bennem él!
Halleluja, mily dicső remény!
Most a szellememben mint titok lakik,
S majd dicsőségemmé változik.

2. Újjászült már engem szellememben Ő,
Most formálja át a lelkemet.
Végül teljesen olyan leszek, mint Ő ––
Elváltoztatja a testemet.

3. Élet és természet bennünk most is egy,
Akkor Benne megnyilvánulok.
És majd mindörökké arcát nézhetem,
S élvezem, hogy épp olyan vagyok.