949


Kezdőlap
Dallam
1. Dicsőségnek reménye, Krisztus, az életem;
Újjászült életével, s átjárta mindenem.
Eljön s elváltoztatja testem' az élete,
S dicsőséges Testéhez formál vele.

Rf: Eljő, eljő, eljő és megdicsőít!
Elváltoztatja testemet, és Testéhez igazít.
Eljő, eljő –– megváltja testemet,
Eljő és megdicsőíti a győztes szenteket.

2. Dicsőségnek reménye, titka az Istennek,
Istennek teljességét átadja lényemnek.
Eljön, hogy egybeszőjön Istennel teljesen,
Megosztani dicsőségét énvelem.

3. Azért jött, hogy megváltsa a teljes lényemet:
A szellemem', a lelkem', és végül testemet.
Eljött, hogy gyarló testem dicső testté tegye,
És elnyeljen halált győztes élete.

4. Dicsőségnek reménye, Krisztus, történetem:
Az életét én élem, mert Ő most egy velem;
Dicső szabadságát is elhozza énnekem,
És mindörökké egységben él velem.