960


Kezdőlap
Dallam
1. Királyom gyorsan visszajön,
Betölti az eget,
S rabságban sínylődő világ
Fényt lát sötét helyett.
Célját gyorsan eléri Ő,
Már hallom lépteit,
És távol mintha látnám már
Dicsőség fényeit.

2. Úgy vágyom rá, hogy itt legyen ––
Lustán nem élhetek;
S míg várom azt, hogy visszajön,
Csak Őrá nézhetek.
Az egy reményem: eljön Ő,
S hitet látásra vált;
Nincs más öröm e föld színén,
'Mit szívem megtalált.

3. A szívem mindig Nála van,
Szemem az égre néz,
Az ajkam nem hív semmi mást,
Csupán az Ő nevét.
Tudom, értem is eljön Ő,
Minden nap úgy repül,
Ígérete szilárdan áll,
És gyorsan teljesül.

4. Megmentőm, szent Igédben én
Már nem kételkedem,
Abból merítve hűséggel
Élem az életem.
Ó bár dicsőségtől hamar
Eltűnne ellenség;
S ígéreted elnyerve mind
A trónt elérhetnénk!

5. Megmentő kezed, Istenem,
Jó rejtekhely nekem.
Atyám, Te mind megtartod azt,
Ki bízik szüntelen.
A nyáj s a pásztor Egytől van,
A Fej a Testtel egy;
Kezedből nem vész senki el,
Ki féli a neved.

6. Nem térít el ezernyi kéz,
Sem tízezernyi szem;
Az úton sok tövis segít,
(Hogy) a díj enyém legyen.
Kelj fel szívem és szellemem,
Világ hadd menjen el,
Az élő Úr visz el hamar,
Hogy Ő legyen velem.

7. Te gyógyító nap és remény,
Ontsd rám a fényedet!
Ó Úr, igaz, dicső Király,
Imádom lényedet.
Ó bárcsak meglátnám hamar
Sugárzó arcodat,
És gyorsan elnyernéd a Te
Égi országodat!

8. Ó győzz igazság, légy király,
Uralkodj szabadság!
Mert itt hazugság lett az úr,
És rabja a világ.
Igazság, gyorsan jöjj csak el,
És hozd el fényedet;
Az ellenség pusztuljon el,
S fogadd be gyermeked'!