981


Kezdőlap
Dallam
1. Minden dolgot egybeszerkeszt ––
Ez az Isten üdvrendje;
Krisztus-Fő alá rendelve
Minden egy lesz Őbenne.

2. Krisztus lesz a Fej s a Központ,
S Benne Isten lesz a Fény;
Krisztus trónon –– Isten vágyát,
Megelégíti e tény.

3. Szentekből álló edénynek
Krisztus lesz a tartalma;
Életnek világossága
Átvilágít majd rajta.

4. A Sátánnak célja az volt,
Belépve az emberbe,
Romlás és sötétség által
Bukjon meg Isten terve.

5. Krisztus eljött, és újjászült,
Hogy az embert megmentse,
Hogy sötétnek és halálnak
Rabságát megszüntesse.

6. Gyülekezetének útján,
Mely a Teste Krisztusnak,
Ő, a Fej, földön és égen
Mindent egybekapcsolhat.

7. Krisztus-Fő alatt majd minden
Csak Őérte létezik,
És a Test-tagok egységben
Isten fényét tükrözik.

8. Krisztus-Fő és -Központ által
Mily összhang uralkodik!
Testének fényében minden
Szabadságán osztozik.

9. Nincs többé romlás, sötétség,
Küzdelem, mely mit sem ér;
Nincs halál, és minden rabság
Mindörökre véget ér.