987


Kezdőlap
Dallam
1. Egy nap a menny megtelt dicséretével ––
Mikor nap a bűn mindent elborított,
Jézus egy szűztől megszületett nékünk,
És köztünk élve mily példát adott!

Rf: Szeretett engem, és meghalt értem,
Sírba temette a bűneimet,
Feltámadásával megigazított,
És visszajön –– mondjunk dicséretet!

2. Egy nap felvitték a Golgota-hegyre,
S felszögezték Őt a keresztre ott;
Kínok közt, elhagyva, bűneink Rajta,
Megváltóm lett Ő, s megszabadított.

3. Egy nap magára hagyták ott a kertben,
Egy nap pihent, és már nem szenvedett;
Angyalok jöttek, és őrizték sírját,
Szabadítóm lett most minden felett!

4. Egy nap a sír már nem tarthatta vissza,
Egy nap a kő is elgörgettetett,
Feltámadott, és a halált legyőzve
Felment a mennybe, és Urammá lett.

5. Egy nap a kürt hírt ad visszajöttéről,
Az eget egy nap betölti a fény;
’Kiket szerettem, e nagy nap elhozza,
Dicső Megmentő –– e Jézus enyém!