M.É.


Kezdőlap
Dallam
1. A Fiú az Atyával, a Szellem által --
Ó mily nagy csoda;
Az Istenség teljességének Ő a
Testi otthona.

Rf: Csodálatos -- Fiú Atyával,
Csodálatos -- a Szellem által;
Úr Jézus Krisztusom!
Háromegy Isten,
Háromegy Isten,
Háromegy Istenem.

2. A Fiú az Atyával, a Szellem által
Megszületett nekünk;
Egy szűzben fogant, és így lehetett Ő
Isten-emberünk.

Rf: Csodálatos -- Fiú Atyával,
Csodálatos -- a Szellem által;
Úr Jézus Krisztusom!
Háromegy Isten,
Háromegy Isten,
Háromegy Istenem.

3. E tökéletes ember mindvégig élte az
Isten életét;
A világ, a Sátán, a bűn el nem érhette
Szent természetét.

Rf: Emberként élt -– a drága vére,
Istenként élt -– örök Személye,
Vére megtisztított,
És biztonságot,
És biztonságot,
És biztonságot adott.

4. Ő bűntelen volt, mégis bűn-testet öltött -–
A Sátán a foglya lett;
A hústest, a Sátán a bűn Rajta függött, és
Megfeszíttetett.

Rf: Ím véget ért az óteremtés,
Végéhez ért bűn, test és Sátán.
Az asszony magjaként
Jézus szétzúzta,
Összetaposta
A régi kígyó fejét.

5. E csodálatos Személy feltámadásban
Szellemmé változott;
És Szellemként Ő -– a Fiú az Atyával -–
A végső állapot.

Rf: Csodálatos: mint élő Szellem,
A Fiú most Szellemként bennem,
Szellemként bennem él.
A Fiú bennem,
Az Atya bennem,
A Szellem bennem él.

6. A Feltámadt felment a mennybe, és Istennek
Trónján osztozik;
A legnagyobb nevet és rangot megkapta,
És itt uralkodik.

Rf: Dicső Király, urak Királya,
Neve oly nagy, hogy nincs határa,
Isten trónjára ült.
E csodás Jézus,
E csodás Krisztus
Isten trónjára ült.

7. Most mennyei trónján Ő Feje a Testnek
Minden dolog felett;
És Önmagát szétosztva, éltető Szellemként
Építi a Testet.

Rf: Ő Háromegy -– ez nem tanítás,
Ő Háromegy -– célja szétosztás,
Hogy mi élvezzük Őt,
Hogy mi élvezzük,
Hogy mi élvezzük,
Hogy mi élvezzük Őt.