M.É.


Kezdőlap
Dallam
1. Mily nagy csoda, mily nagy titok: Isten és ember elegye,
Terve szerint emberré lett, hogy az embert Istenné tegye!
Jó kedvéből, szív-vagyából, hogy örök célját elérje.
Jó kedvéből, szív-vagyából, hogy örök célját elérje.

2. Hústestté lett Istenember Istenné tesz, ezt kedveli!
Életben és természetben, de Istensége Őt illeti!
Tőle való erényeim Ő dicső képét hirdetik.
Tőle való erényeim Ő dicső képét hirdetik.

3. Nem egyedül élek immár, az Isten velem együtt él!
Egybeépült szentjeiből az Isten háza létre kél!
És mi leszünk az élő Test, hogy kifejezzük életét.
És mi leszünk az élő Test, hogy kifejezzük életét.

4. Jeruzsálem látomása: a végső összefoglalás,
Isten s ember hármasságban, örök szerető házaspár.
Ember és Isten egymásban kölcsönös lakhelyet talál,
Dicsősége az emberből átragyog pompás városán.